تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

تقدیرنامه و حسن انجام کار تعمیرات اساسی توربین و کمپرسور

تقدیرنامه و حسن انجام کار تعمیرات اساسی و تعویض تمامی قطعات کمپرسور اینتگرال گیر-37000rpm

تقدیرنامه و حسن انجام کار تعمیرات اضطراری کمپرسور اینتگرال گیر پتروشیمی کارون

گواهی توانایی انجام تعمیرات تجهیزات دوار توربین ها و کمپرسورها توسط موسسه IAS آمریکا

گواهی توانایی انجام تعمیرات تجهیزات دوار و انواع دیزل (دیزل ژنراتورها و دیزل پمپ ها)

گواهی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ISO9001:2015

گواهی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

گواهی توانایی انجام تعمیرات توربین های گازی از شرکت کاوازاکی ژاپن

تقدیرنامه و گواهی نامه انجام کنترل مخاطرات HAZOP STUDY واحدهای اوره و آمونیاک

گواهی نامه انتخاب طراحی و تعمیرات سیل های مکانیکی از شرکت جان کرین

تقدیرنامه و حسن انجام کار تعمیرات اساسی الکتروموتور 2.3mw مربوط به پتروشیمی کارون

تقدیرنامه شرکت مهندسین مشاور ناموران

حسن انجام تعمیرات کمپرسورهای سه گانه واحد احیاء فولاد شادگان-سه دستگاه کمپرسور زیمنس اینتگرال گیر

تقدیرنامه و حسن انجام کار تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور در بخش های مکانیک - برق و ابزاردقیق و ارتقاء سیستم کنترل آن