گالری تصاویر


تعمیرات اساسی توربین و کمپرسور هوا پتروشیمی شهید تندگویان

تعمیرات ابزاردقیق- اکچویتور

انجام روتین C و تنظیمات مورد نیاز IGV کمپرسور

تعمیرات اساسی توربین گاز 20MW

تعمیرات اساسی کمپرسور اسکرو

تعمیرات و تعویض قطعات توربواکسپندر ساخت شرکتAtlas Copco

تعمیرات و انجام تست های مورد نیاز-الکتروموتور

تعویضDry Gas Seal مربوط به کمپرسور سانتریفوژ

تعمیرات اساسی کمپرسور اینتگرال گیر

تعمیرات اساسی و تعویض تمامی قطعات کمپرسور اینتگرال گیر-37000rpm برای شرکت فولادسازان اصفهان

تعمیرات اساسی کمپرسور رفت و برگشتی

تعمیرات اساسی کمپرسور رفت و برگشتی

تعمیرات اساسی گیرباکس

مهندسی معکوس. تهیه نقشه ساخت و ساخت قطعات و چرخدنده های گیربکس Rossi ایتالیا

تعمیرات کم‍‍پرسور رفت و برگشتی

تعمیرات اساسی کمپرسور اینتگرال گیر زیمنس مربوط به مجتمع فولاد شادگان

تعویضIGV و انجام تنظیمات موردلزوم مربوط به کمپرسور سانتریفوژ

تعویض Dry Gas Seal و انجام تنظیمات موردلزوم مربوط به کمپرسور سانتریفوژ اینتگرال گیر فولاد شادگان