بخش ها - بازرسی

خلاصه خدمات بازرسی 
نظارت و بازرسی در نصب تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
بازرسی و عیب یابی تجهیزات خصوصاً ادوات و تجهیزات ماشین آلات حساس و دوار
خدمات بازرسي در سطوح چهارگانه برای تجهیزات ماشین آلات حساس و دوار 
1- بازرسی قبل از ساخت
2- بازرسی در حین ساخت 
3- بازرسی بعد از ساخت
4- بازرسی دوره ای (نگهداری)