بخش ها - CM

تعمیرات پیش بینی شده بر مبنای وضعیت (Condition Based Monitoring (CM

شرکت فنی مهندسی توربین صنعت ماد، با بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه پایش وضعیت و با استفاده از دستگاه‌های روز دنیا در زمینه آنالیز ارتعاشات آمادگی خود را جهت اجرایی کردن برنامه آنالیز ارتعاشات در کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی اعلام می‌دارد.
نحوه اجرای برنامه آنالیز ارتعاشات در کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی شامل مراحل زیر است:
• تهیه کلیه مستندات ماشین‌آلات
• مطالعه دستورالعمل سازندگان به منظور شناسایی پارامترهای مختلف مرتبط با طراحی، عملکرد و اجزای ماشین‌ها
• بازه‌های زمانی پیشنهادی جهت داده‌برداری از تجهیزات
• مشخص نمودن دقیق نقاط داده‌برداری با توجه به نقشه‌های موجود و…
• بررسی سیگنال زمانی و اسپکترام فرکانسی جهت تحلیل ارتعاشات
• بررسی نمودار اربیت و… جهت تحلیل وضعیت ماشین‌های دوار
• در صورت نیاز صدور CMR جهت رفع اشکل و ارائه گزارش به کارفرما