بخش ها - ابزار دقیق

محورهای فعالیت این بخش عبارتند از طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستمهای ابزار دقیق اعم از سیستمهای آنالایز و لرزه نگار ، سیستمهای کنترل مشتمل بر DCS ، FCS ، PLC ،تجهیزات کنترل و اندازه گیری شامل سنسورها ، مبدل ها ، نمایشگرهای آنالوگ و دیجیتال ، تجهیزات پنوماتیک و هیدرولیک ، سیستمهای میکروکنترلی و میکروپروسسوری و اجرای عملیات Loop Check و ایجاد کارگاههای کالیبراسیون. 
در زمینه ابزاردقیق خدمات زیر توسط شرکت فنی مهندسی توربین صنعت ماد قابل ارائه می باشد:
1- بهینه سازی سیستم های ابزاردقیق واحدهای فرآیندی وارائه پیشنهادات در زمینه بهینه سازی سیستمهای قدیمی
2- طراحي، تامين کالا، نصب و راه اندازي تجهيزات ابزاردقيق
3- نظارت بر نصب ، انجام تنظیمات وکالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق 
4- پیش راه اندازی و راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری