ساخت و مهندسی معکوس قطعات

تهيه برنامه زمان بندي پيش راه اندازي . 
انجام اویل فلاشینگ ماشین آلات حساس
انجام عمليات شستشوي صنعتي و تميزكاري سطوح داخـلي لوله ها ، تجهـيزات مخــازن ، مبـدلها بـا روش مناسب و كاربـرد تجهـيزات و دستورالعـملــهاي كارفرما اعـم از شستشو با اسيد ، آب ، هواي فشرده و بخار . 
آزمايش لوپ هاي ابزار دقيق و تست سيـستم هاي كنترل ، آلارم و تريپ براي هريك از ستگاهها به تفكيك و براي مجموعه واحد . 
راه اندازي كليه دستگاههاي دوار از قبيل توربوژنراتورها ، كمپرسورها ، پمپها و توربين ها به تفكيك مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه .