سوابق شرکت توربین صنعت ماد

این شرکت با توجه به عضویت بالغ بر صد نفر از نیروهای متخصص فنی و کار آزموده در زمینه ساخت قطعات و تعميرات ماشين آلات حساس از زمان تاسیس موفق به انجام موفقیت آمیز پروژه های ذیل گردیده است.

 1. تعمیرات سالیانه

 • پروژه تعميرات و نگهداري ساليانه ماشين آلات حساس شركت فولاد شادگان شامل بخش هاي ماشينري، CM ،ابزاردقيق،سيستم كنترل و برق

 1. تعمیرات اساسی
 • تعميرات اضطراري كمپرسور زيمنس تعويض Dry Gas Seal و چك و بررسي IGV مربوطه
 • تعميرات اساسي كمپرسور سانتريفوژ اينتگرال گير و توربواكسپندر برند Atlas Copco مربوط به پتروشيمي كارون
 • انجام تعميرات اضطراري كمپرسور اينتگرال گير زيمنس به دليل جدا شدن تراست ديسك پينيون گير مربوط به شركت فولاد شادگان
 • تعميرات اساسي كمپرسور رفت و برگشتي بوركارت مربوط به پتروشيمي كارون
 • تعميرات اساسي دو دستگاه كمپرسور سانتريفوژ زيمنس مربوط به شركت فولاد شادگان
 • تعميرات اساسي اكسترودر JSW و بررسي كامل گيربكس آن مربوط به پتروشيمي مهاباد
 • انجام تعميرات اضطراري كمپرسور اينتگرال گير زيمنس به دليل شكسته شدن دندانه هاي پينيون گير براي شركت پرتوصنعت پاژ
 • تعميرات اساسي ديزل ژنراتور پتروشيمي كارون- تعميرات ديزل Perkinsو ژنراتور T&Rو بررسي و ارتقاء سيستم كنترل
 • سوپروايزري و انجام مشاوره در اورهال سه دستگاه كمپرسور سانتريفوژ اينتگرال گير مربوط به شركت فولاد آذربايجان، همكاري با شركت توربين ماشين خاورميانه
 • تامین پرسنل فنی و متخصص جهت انجام اورهال ماشين آلات حساس و همكاري با شركت جم صنعتكاران براي پتروشيمي جم
 • تعميرات گيربكس فن كولينگ تاور برند Tossi ايتاليا براي شركت پتروشيمي كارون
 • تامین پرسنل فنی و متخصص جهت انجام اورهال ماشين آلات حساس براي شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت اويكو (OICO) در انجام اورهال پتروشيمي مرواريد
 • انجام تعميرات اضطراري كمپرسور سانتريفوژ اينتگرال گير و توربواكسپندر آن مربوط به پتروشيمي كارون
 • انجام اورهال كامل الكتروموتور 2.3MW ساخت weg برزيل مربوط به پتروشيمي كارون
 • انجام مشاوره با تيم تعميرات و رفع مشكل ارتعاشات كمپرسور اسكرو مربوط به پتروشيمي غدير
 • حضور و تامین پرسنل فنی و متخصص جهت انجام اورهال ماشين آلات حساس و همكاري با شركت پتروتوربين در انجام اورهال پتروشيمي هاي: آريا ساسول، جم،كاويان، زاگرس فاز1- 2، پرديس فاز 1-2-3، پارس، كرمانشاه، اراك، مارون، اميركبير، تندگويان فاز 1-2
 1. نصب، پيش راه اندازي و راه اندازي
 • پيش راه اندازي و راه اندازي توربين و ژنراتور57 MW شركت HTC براي شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت- اويكو (OICO) در شركت نفت ستاره خليج فارس
 • نصب و راه اندازي كمپرسور سانتريفوژ اينتگرال گير 1.5 MW براي شركت فولاد سازان اصفهان
 • پيش راه اندازي و راه اندازي ماشين آلات دوار براي شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت اويكو (OICO) در ميدان نفتي آزادگان شمالي
 • نصب و راه اندازي پمپ هاي محلول نمك واقع در سايت نمك زدايي چشمه خوش دهلران براي شركت چمان
 1. نقشه كشي و ساخت
 • ساخت گيربكس كامل براي فن كولينگ تاور مربوط به پتروشيمي كارون
 • تغيير طراحي گيربكس فن كولينگ تاور برند Tossi ايتاليا
 • اندازه­برداری و تهیه­ی مدارک فنی قطعات گيربكس براي شركت غرب دتده
 • اندازه­برداری و تهیه­ی مدارک فنی قطعات گيربكس فن كولينگ تاور مربوط به پتروشيمي كارون
 • تهيه نقشه ساخت Tilting-Pad bearing های کمپرسور سانتريفوژ