ارزش های سازمانی

شركت با محوريت عزت و كرامت نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه سازمان و تعهد ويژه مديريت شركت نسبت به مقوله كيفيت، تكيه بر ارتباطات جهاني، محيط زيست و ايمني و بهداشت حرفه اي بوده و احساس مسئوليت در مقابل كارفرما و پيمانكاران مي باشد.

این شرکت خدمت به مشتریان را، رسالت اصلی خود می داند. این گروه با اتكاء بر كاركنان توانمند خود بعنوان منبعی سرشار از تلاش، پویایی و بهره گیری از قابلیت های علمی و فنی آنها، با تكیه بر كارنامه درخشان سوابق عملكردی خود و با الهام از تعالیم الهی و اتخاذ تدابیر ایمنی محیط كار، ارتقاء و تعالی روزافزون را وجهه همت خود قرار داده و خلق ارزش برای مشتریان و سایر ذینفعان را جوهره تمامی فعالیت های خود می داند.

بدينوسيله كليه پرسنل شركت ملزم مي باشند تا با تعهد، مسئوليت پذيري و همكاري تام با نماينده مديريت نسبت به ايجاد زمينه هاي اجراء و استقرار توسعه و افزايش اثر بخشي سيستم مورد نظر و دستيابي به اهداف كلي اشاره شده در راستاي بهبود مستمر كوشيده و از هيج تلاشي فروگذار ننمايند .

بنا اين سازمان جهت نيل به اهداف سازماني سيستم كيفي خود را مطابق الزامات&  HSE-MS ISO 9001:2015 نموده و همواره خود را متعهد به رعايت اين الزامات مي داند همچنين ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

• حفظ منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي سازمان

• تبعيت از قوانين قابل اعمال در حيطه بهداشت و ايمني و بهبود مستمر فعاليتها در اين حيطه

• ارتقاء سطح رضايت مشتريان

• ارائه خدمات با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب در كوتاهترين زمان

• ارتقا سطح كمي و كيفي محصولات و خدمات

• ارتقاء دانش فني و علمي پرسنل

• كاهش و كنترل پيامدهاي بارز زيست محيطي به منظور پيشگيري از آلودگي محيط زيست

• كاهش و كنترل پيامدهاي ريسك هاي غير قابل تحمل به منظور حفظ ايمني در كار

• بهينه سازي مصرف منابع و انرژي

• اجراي بهنگام پروژه ها بر طبق توافقات

• ارائه قطعات تخصصي و مصرفي تجهيزات هواي فشرده با در نظر گرفتن كيفيت و قيمت مناسب

• تحويل بموقع قطعات بر اساس برنامه ها و سفارشات دريافت شده از مشتريان

• رعايت قوانين و استانداردهاي بين المللي در ارائه خدمات و قطعات

• تلاش در راستاي افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان.