بازرسی

خلاصه خدمات بازرسی 

ارائه سرويسهاي مشاوره و مهندسي براي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، نيروگاهها، صنايع زير بنايي،

آزمايش مواد، بازرسي مجموعه ساختار و حفاظت محيط.

نظارت و بازرسی در نصب تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

بازرسی و عیب یابی تجهیزات خصوصاً ادوات و تجهیزات ماشین آلات حساس و دوار

خدمات بازرسي در سطوح چهارگانه برای تجهیزات ماشین آلات حساس و دوار 

1- بازرسی قبل از ساخت

2- بازرسی در حین ساخت 

3-بازرسی بعد از ساخت

4-بازرسی دوره ای (نگهداری(