پیاده سازی تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات برنامه ریزی شده (Preventive Maintenance (PM

به منظور افزایش کارکرد تجهیزات موجود در سایت و جلوگیری از پرداخت هزینه‎های گزاف از تعمیرات برنامه ریزی شده (Preventive Maintenance (PM استفاده خواهد شد

هرگونه فعالیت برنامه ریزی شده بر روی ماشین آلات که خرابی های بالقوه ماشین آلات را کاهش داده و از استهلاک زودهنگام ماشین آلات و تجهیزات جلوگیری می نماید

یك حالت مطلوب در نگهداري و تعمیرات این خواهد بود كه ما قبل از وقوع شكست، آن را پیش بیني كنیم و فرصت كافي در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم اقدامات لازم را براي تعویض قطعة معیوب قبل از بروز خرابي و توقف خط تولید به عمل آوریم. هدف از نگهداري پیش بینانه، انجام همین فعالیت است

اهداف سیستم نت پیشگیرانه

اصلي ترین هدف سیستم نت پیشگیرانه، بهینه نمودن توانمندي ماشین آلات و تجهیزات به منظور امكان بهر ه برداري كامل مي باشد. در تداوم این هدف مي توان اهداف فرعي زیر را نیز اضافه نمود:

  • ایجاد بانك اطلاعاتي از كلیه تسهیلات مؤسسه
  • كاهش مؤثر زمان هاي خرابي ماشین آلات
  • استفاده بهینه از قطعات یدكي
  • كاهش هزینه هاي تولید
  • تدوین دستورالعمل هاي اجرایي نت
  • ایجاد هماهنگي بین زیرسیستم هاي كاركردي مؤسسه
 همچنين شركت فني مهندسي توربين صنعت ماد با بكارگيري شيوه هاي نوين نگهداري و تعميرات پيش بينانه و پيشگيرانه سعي در جايگزيني روشهاي سنتي تعميراتي نموده است.

Reliability Centered Maintenance

هنگامیکه یک تجهیز در حین کار دچار خرابی میشود، مسائل مختلفی بروز می نماید. از جمله هزینه خرابی، توقف عملیات، افت کیفیت، آلودگی محیط، پیامدهاي پنهان و ... .بطور کلی RCM با بهینه سازي برنامه نگهداري و تعمیرات بدنبال حذف یا کاهش پیامدهاي بروز خرابیهاست.

تعيين خط مشي و برنامه هاي نت ميبايستي توسط مدير و برنامه ريزان نت و متخصين واجد شرايط انجام گيرد

تقريبا در همه موارد تنها راه موثر و كم هزينه دربهبود كارائي ماشين آلات ، بهبود روشهاي بهره برداري و نگهداري از آنها بوده و upgrade كردن آنها زماني كه اقدامات مذكور نتواند كارائي مورد نظر را تامين كند پيشنهاد ميگردد

اثرات اجراي نت به افزايش قابليت دسترسي و كاهشهزينه ها محدود نبوده بلكه مواردي همچون افزايش ارزش افزوده توليد ، حفظ محيط زيست ، بازده انرژي ،كيفيت توليد ، افزايش ايمني در محيط كار و رضايتمشتريان را نيز در برميگيرد